Franciszkański grobowiec

Franciszkański grobowiec grafika
Franciszkański grobowiec grafika

+ Br. Agneli Józef Orliński

ur. 20.05.1916 r., zm. 28.04.1988 r.,
w zakonie 54 lata

+ Br. Leonard Stanisław Gondek

ur. 14.10.1912 r., zm. 22.12.1997 r.,
w zakonie 65 lat

+ O. Tarsycjusz Leon Rusiński

ur. 06.08.1917 r., zm. 29.10.1998 r.,
w zakonie 65 lat, w kapłaństwie 57 lat

+ Br. Paweł Jan Sokalski

ur. 27.01.1920 r., zm. 24.01.2001 r.,
w zakonie 60 lat

+ O. Ryszard Murawski

ur. 11.12.1948 r., zm. 18.06.2001 r.,
w zakonie 30 lat, w kapłaństwie 17 lat