Kancelaria parafialna

tel. 3480292 w. 20

Pozostałe numery telefonów:

Caritas - stacja opieki (w. 43 oraz 94 3468270)
Kancelaria (w. 28)
Organiści (w. 42)
Rekreacja (w. 22)
Zakrystia (w. 36)

w miesiącach: wrzesień - czerwiec

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

wtorek, środa, czwartek

10.00 - 12.00 oraz 15.30 - 17.30

piątek

10.00 - 12.00

poniedziałek, sobota, święta

nieczynna

 

w miesiącach: lipiec - sierpień (wakacje)

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

wtorek

10:00 - 12:00

15.30 - 17.30

piątek

10:00 - 12:00

poniedziałek

środa
czwartek
sobota
święta

nieczynna

 

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. natomiast wezwania do chorych oraz pogrzeby po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (94 348 02 92).

Jeżeli wybierasz się do kancelarii, zobacz jakie dokumenty będą Ci potrzebne:

CHRZEST

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą chrztu.

Przynoszą:

·  odpis Aktu Urodzenia dziecka

·  jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na Chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania

·  podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)

·  rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania.

Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:

·  mają żywą wiarę (są po bierzmowaniu)

·  ukończyli 16 lat

·  żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym

·  nie żyją w konkubinacie

·  biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej)

Katecheza przed chrztem odbywa się zazwyczaj w piątek poprzedzający dzień chrztu o godz. 19.00. Mają obowiązek wziąć w niej udział rodzice i chrzestni dziecka.

Piętnaście minut przed chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do zakrystii lub kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.

 

ŚLUB

Mogą go zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:

·  rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem

·  ukończyli 18 lat

·  przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii

·  przeszli odpowiednie przygotowanie

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy. Na pierwszą rozmowę (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:

·  dowód tożsamości

·  odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu bierzmowania

·  jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

·  poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

- informację o dacie I Komunii Świętej.

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa, odbywa się badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:

·  prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania

·  zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi świętych

·  skierowanie do poradni życia rodzinnego

·  skierowanie na trzy nauki przedmałżeńskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty. Na trzeciej rozmowie (w piątek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają sie z o. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat).

W dniu zawarcia małżeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

·  oddają karteczki od spowiedzi

·  przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego

·  przekazują obrączki ślubne

 

POGRZEB

Udzielamy pogrzebu osobom z naszej parafii, które deklarowały się jako wierzącym. Osobom spoza naszej parafii udzielamy pogrzebu tylko za pisemny pozwoleniem Ks. Proboszcza z parafii, do której należał zmarły. Formalności pogrzebowych można dopełnić o każdej porze dnia.. Potrzebne są następujące dokumenty:

  • odpis Aktu Zgonu zmarłego
  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach np. od kapelana w szpitalu
  • jeśli zmarły nie był naszym parafianinem, to potrzebna będzie zgoda od Proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE

Praktyce mszy gregoriańskiej towarzyszy przekonanie o szczególnej skuteczności tej formy modlitwy dla zmarłych, którzy znajdują się w czyśćcu. Mszami gregoriańskimi nazywane jest 30 mszy odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. Praktyka ta wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który polecił odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha, przy którym znaleziono pieniądze, co  było wielkim przewinieniem. Trzydziestego dnia miał się ów zakonnik pojawić św. Grzegorzowi i dziękować za okazane mu miłosierdzie – odprawione msze wyjednały mu bowiem wybawienie z czyśćca.
Zachęcamy do zamawiania Mszy gregoriańskich w kancelarii parafialnej.