Pokuta

W naszym kościele spowiadamy:

20 min. przed każdą Mszą św.,
w każdy piątek od godz. 16.00 do 18.00